Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

//Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας2023-01-26T20:18:45+00:00

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας»

Η συνεισφορά της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ταχύτατη εξάπλωση των εφαρμογών τους στις επιστήμες ζωής (Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Ιατρική) δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες για δυναμικούς νέους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (πληροφορικούς, μηχανικούς, τεχνολόγους, βιολόγους, γιατρούς), που θα θελήσουν να εξειδικευτούν στους διεπιστημονικούς και διεθνώς ανερχόμενους αυτούς κλάδους, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σύνθεση γνώσεων και εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας.

To Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (“Data Science and Information Technologies”) έχει από την φύση του έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα και σκοπεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών του στην εφαρμογή της πληροφορικής, των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της στατιστικής ανάλυσης, στην επεξεργασία και διαχείριση “μεγάλων δεδομένων” (Big Data) και την εφαρμογή τους στις επιστήμες ζωής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση  σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη μοντέλων εκμάθησης από μαζικά δεδομένα, αλγορίθμων πρόβλεψης, τεχνικών ανάλυσης και εργαλείων λογισμικού, και την εφαρμογή τους στην ανάλυση βιολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων ευρύτερα, στην βϊοπληροφορική, στη βιολογία συστημάτων, στη βιοτεχνολογία, στο σχεδιασμό φαρμάκων, στη “μεταφραστική” έρευνα, στην ιατρική  κτλ.

Η επιστήμη δεδομένων και οι τεχνολογίες της πληροφορίας είναι στην καρδιά αυτών που αποκαλούνται τεχνολογίες του μέλλοντος, που πέρα από το έντονο επιστημονικό τους ενδιαφέρον ήδη συνεισφέρουν, και προβλέπεται να παίξουν κυρίαρχο ρόλο, στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.  Ταυτόχρονα, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προβλέψεις, ένα μεγάλο μέρος των αναπτυξιακών επενδύσεων στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα θα έχουν σχέση με τεχνολογίες πληροφορίας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η δημιουργία του ΔΠΜΣ και ο διεθνής προσανατολισμός του θα δράσει ως καταλύτης για σχετικές συνέργειες και τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας επιστημόνων στον νευραλγικό αυτόν τομέα στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη περιοχή. Οι παραπάνω διαστάσεις και η θετική διεθνής συγκυρία όχι μόνον εγγυώνται την βιωσιμότητα του προτεινόμενου ΔΠΜΣ αλλά αιτιολογούν απόλυτα και την αναγκαιότητά της δημιουργίας του.

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (“Data Science and Information Technologies”) οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε σύμπραξη με δύο κορυφαία ερευνητικά Ιδρύματα στην Αττική, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ. Τα μαθήματα θα διδάσκονται από επιλεγμένους Καθηγητές και Ερευνητές των ανωτέρω καταξιωμένων Ιδρυμάτων, με αποδεδειγμένη εμπειρία στα αντικείμενα του μεταπτυχιακού, αλλά και από ειδικούς επιστήμονες άλλων Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ θα είναι η αγγλική με σκοπό να προσελκύσει τους καλύτερους φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή του ΕΚΠΑ και των Ερευνητικών Κέντρων που συμμετέχουν και διευρύνοντας τους διαύλους επικοινωνίας και συνεχούς αλληλεπίδρασης με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Data Science and Information Technologies) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης,

της Μηχανικής Μάθησης και της Βιοπληροφορικής. Το ΔΠΜΣ έχει διεθνή προσανατολισμό. Οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε δύο ειδικεύσεις:

  1. «Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη» (1η ειδίκευση, Big Data and Artificial Intelligence) και
  2. «Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων» (2η ειδίκευση, BioinformaticsBiomedical data science), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

 

Οδηγός Σπουδών

ΦΕΚ Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Κανονισμός