Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

//Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως
6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου, καθώς και διπλωματικές εργασίες ως τις
26/03/2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών :
https://pgs.di.uoa.gr

Η δήλωση μαθημάτων ή/και διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020.”

2021-03-05T16:03:36+00:00