Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2023-24

//Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2023-24

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων και Διπλωματικών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 2023-24

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020 των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γλωσσική Τεχνολογία
  • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
  • Data Science and Information Technologies
  • Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες

να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις 15.04.2024 ως τις 15.05.2024  στο  Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μεταπτυχιακών Σπουδών:
https://pgs.di.uoa.gr

  • Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021, 2022 και 2023 όλων των  παραπάνω ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου και Διπλωματική Εργασία, από τις από τις 04.2024 ως τις 15.05.2024 στην  Πύλη Φοιτητολογίου του ΕΚΠΑ:

 https://my-uni.uoa.gr/

  • Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019, 2020, 2021 , 2022 ΚΑΙ 2023.
2024-04-18T11:56:49+00:00