Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

//Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ να δηλώσουν μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, καθώς και διπλωματικές εργασίες ως τις 08/01/2021 στο σύστημα: https://pgs.di.uoa.gr

Η δήλωση μαθημάτων ή/και διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΜΕ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2018, 2019 ΚΑΙ 2020.

2020-12-04T18:20:52+00:00