Χορήγηση υποτροφίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ με καταγωγή από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες

//Χορήγηση υποτροφίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ με καταγωγή από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες

Χορήγηση υποτροφίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ με καταγωγή από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και την προφορική εισήγηση του κ. Πρύτανη, αποφασίζει ομόφωνα τη χορήγηση υποτροφίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ με καταγωγή από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.
Η υποτροφία απαλλάσσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές από την καταβολή τελών φοίτησης στο ΠΜΣ για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των δικαιούχων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr

  • Επιλέγοντας την αίτηση 01. Γενική Αίτηση προς Γραμματεία Τμήματος (Φοιτητικά Θέματα, κα)
  • Επισυνάπτοντας ως δικαιολογητικό το πιστοποιητικό της Επιτροπής επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

Δείτε εδώ την απίφαση.

2023-12-22T12:30:29+00:00